Geplande thema's  |  voor docenten aardrijkskunde

Ik ontwikkel filmpjes meestal zo'n twee tot drie maanden in het vooruit. Thema's plan ik ongeveer vijf maanden voor verschijnen al in. Hierdoor is voor de komende maanden al aardig bekend bij welke thema's er filmpjes zullen gaan uitkomen.


Keuze voor een thema
De keuze wordt (door mij) bepaald door de vraag of het geografische verschijnsel vanuit de lucht wel of niet goed zichtbaar is. Zo leent een onderwerp als demografie zich minder voor een vliegtochtje en kustvormen en landschappen weer meer. Ik ben ook afhankelijk van updates van het programma Microsoft Flight Simulator. Daarin worden BING-kaarten gebruikt en die zijn veelal minder goed dan de kaarten van Google. Tijdens updates worden de kaarten van specifieke gebieden vaak een stuk verbeterd. Hierdoor zijn geografische verschijnselen soms na een update veel beter vanuit de lucht te zien dan voor de update. Ik maak daarom filmpjes soms dan ook geheel opnieuw na een paar maanden.

De actualiteit
Naast algemene aardrijkskundige onderwerpen, vlieg ik over actuele verschijnselen. Vaak zijn dat vulkanen die uitbarsten of een regio waar een conflict is of als iets als een stuwdam wordt geopend. Zo waren in 2021 ineens het Suezkanaal in het nieuws en vulkaanuitbarstingen in IJsland en in Congo-Kinshasa. Verder sluit ik zoveel mogelijk aan bij de actuele onderwerpen van www.geobronnen.com (Gotze Kalsbeek).

Toetsen bij de filmpjes
Bij alle filmpjes in MyFlyingAtlas maak ik een kleine controletoets, die enkele eenvoudige vragen geeft over het onderwerp. Per toets zijn er zo'n 10-15 vragen. Gebruikte vraagvormen zijn meerkeuze en invullen. Elke toets start met het (kunnen) kijken naar het filmpje, maar men kan ook direct met de vragen starten. De toetsen zijn het enige betaalde deel binnen dit project. Ze zijn opgenomen in de Quayn Toetsenbank Aardrijkskunde (schoollocatielicentie à € 149 per jaar) en in LearnClearly, onze eigen toetsomgeving (licentie per toetspakket van 25-50 toetsen, vanaf € 0,99 per pakket | eenmalig).


Toekomst
Ik overweeg bij lesmethodes op paragraafniveau verwijzingen naar YouTube-filmpjes te verzamelen en, waar gewenst en mogelijk, een MSFS-filmpje erbij te maken. Interesse met opgave van gebruikte lesmethode, kan doorgegeven worden via dit [ formulier ]. Uitgeverijen die aan zo'n project willen deelnemen, kunnen zich bij mij melden.


In de planning

Aan onderstaande lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Neem bij vragen of wensen contact met mij op via dit [ formulier ].  In de loop van de komende maanden zullen er filmpjes verschijnen bij de volgende onderwerpen:

SPECIFIEK NEDERLAND

 • Waterhuishouding Nederland (deels uit)
 • Natuurontwikkeling Nederland (deels uit)
 • Landschappen in Nederland (deels uit)

WERELDWIJD

 • Kustvormen (grotendeels uit)
 • Landbouw | wereldwijd (deels uit)
 • Zeehavens | de 10 grootste van de wereld (deels uit)
 • Luchthavens | Nederland en buitenland 
 • Energietransitie | windmolenpark, zonnepark, waterkrachtcentrale, 
 • Vulkanisme | aardbevingsgebieden, vulkanen,
 • Grondstoffenwinning | dagbouw (zichtbaar)
 • Klimaatgebieden | vegetatie
 • Hoofdsteden van landen | op termijn allemaal
 • Belangrijkste kanalen | Nederland en buitenland
 • Brazilië | aansluitend bij examenonderwerp
 • Grensconflicten | Gaza, vs-Mexico, 
 • Stuwdammen | Ethiopië, China, VS, 
 • Opkomend Afrika | Lagos, Mombassa, 
 • Toerisme | bekende locaties
 • Milieu | vervuiling
 • Fysische geografie | erosie en verwerking, horst en slenk, badlands,